Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Σύμφωνο συμβίωσης (Ν.3719/2008)
(τα πιο κάτω δικαιολογητικά αναφέρονται με κάθε επιφύλαξη)
 
•    Αφορά ετερόφυλα πρόσωπα
 
1) Αίτηση ενδιαφερόμενων.
2) Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης (σύμφωνο συμβίωσης).
3) Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου περί του επωνύμου των τέκνων (απαιτείται στην περίπτωση που δεν περιέχεται κοινή αμετάκλητη δήλωση των γονέων στην συμβολαιογραφική πράξη και συντάσσεται πριν την γέννηση του πρώτου τέκνου).
4) Αμετάκλητη κοινή δήλωση των γονέων περί της δημοτικότητας των τέκνων.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•    Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των ενδιαφερόμενων.
•    Σε περίπτωση μη αναγραφής κοινής κατοικίας των ενδιαφερόμενων στη συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνο συμβίωσης) τότε αυτή κατατίθεται στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας ενός μόνο εκ των ενδιαφερόμενων, ο οποίος προβαίνει στην δήλωση.
Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.