Δημοσκόπηση
Πως σας φάνηκε το καινουργιο site του Δήμου Κοζάνης;

% Ψήφοι
74% 4.010 Πολύ καλό
6% 344 Καλό
4% 199 Μέτριο
16% 879 Καθόλου καλό

Συνολικοί Ψήφοι: 5.432

Voting is disabled because this poll expired on 12/8/2010 12:12 μμ..
Newsletter
*
Άδειας Λειτουργίας Τεχνικών Παιγνίων
ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Που απαιτούνται για την έκδοση   Άδειας   Λειτουργίας   Τεχνικών   Παιγνίων:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.

2.  Φ/Ο ταυτότητας.

3.  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, όταν την άδεια αιτείται Εταιρία ΔΕΝ απαιτούνται φωτογραφίες.

4. Δήλωση   Απογραφής από   Δ.Ο.Υ.

5. Φ/Ο   αποδεικτικού   πληρωμής.

6.  Δήλωση του Ν. 1599/86 με το περιεχόμενο:

        Δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/79, όπως αυτό ισχύει.

7.  Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας καθώς και της Δημοτικής Αστυνομίας περί μη οφειλής στο Δήμο Κοζάνης.

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο