Δημοσκόπηση
Πως σας φάνηκε το καινουργιο site του Δήμου Κοζάνης;

% Ψήφοι
74% 4.010 Πολύ καλό
6% 344 Καλό
4% 199 Μέτριο
16% 879 Καθόλου καλό

Συνολικοί Ψήφοι: 5.432

Voting is disabled because this poll expired on 12/8/2010 12:12 μμ..
Newsletter
*
Άδεια καταστήματος κατόπιν προέγκρισης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Που απαιτούνται για την έκδοση Άδειας ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.

2. Φ/Ο ταυτότητας.
 
3. Σχεδιάγραμμα κάτοψης καταστήματος (εις τριπλούν), που θα απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι της επιχείρησης και θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις μήκος, πλάτος, εμβαδόν (μικτό & καθαρό).

4. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από την Πολεοδομική Αρχή, που θα προκύπτει ότι επιτρέπεται η χρήση για λειτουργία Καταστήματος.
 
5. Μισθωτήριο Συμβόλαιο θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.
 
6. Άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
7. Φ/Ο βιβλιαρίου υγείας από Δ/νση Υγείας. (Όλων των εταίρων) *.
 
8. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (από Πυροσβεστική Υπηρεσία).

9. Κυκλοφοριακή Σύνδεση (όταν το κατάστημα εφάπτεται σε Εθνικό ή Επαρχιακό Δίκτυο ). Αρμόδια υπηρεσία είναι η 3η ΔΕΚΕ.
 
10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Όταν την άδεια αιτείται Εταιρία ΔΕΝ απαιτούνται φωτογραφίες.
 
11. Δήλωση του Ν. 1599/86 ηλεκτρολόγου με το περιεχόμενο:
<<Στο υπό ίδρυση κατάστημα η Ηλεκτρική Εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εξασφαλίζεται ακίνδυνα η ηλεκτροδότηση του και αυτή είναι ασφαλής για το κοινό>>.

13. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το περιεχόμενο:
<<Δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/79, όπως αυτό ισχύει.>>
Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μόνο όταν πρόκειται για καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης.
 
14 . Δήλωση του Ν. 1599/86 με το περιεχόμενο:
<<Η επιγραφή στο κατάστημα μου θα είναι στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2946/2001 και θα είναι η εξής: ……………………………... Σε περίπτωση αντικατάστασης της για οποιοδήποτε λόγο και πάλι θα είναι στην ελληνική γλώσσα.>>

15. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας καθώς και της Δημοτικής Αστυνομίας περί μη οφειλής στο Δήμο Κοζάνης.
 
* Εκτός Α.Ε.

 

5o Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Κοζάνης -TV spot

http://kozanifest.com

 

Δείτε όλα τα βίντεο
κάντε κλικ εδώ

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο