Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΤΟΣ:
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
- 2018
2019
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΤΟΣ:
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
- 2018
2019
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΕΤΟΣ:
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
- 2018
2019
Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης
ΕΤΟΣ:
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2019