Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Δήλωση Διαζυγίου

Γραφείο Ληξιαρχείου, Μητρώων & Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1

Τηλέφωνo: 2461350331


Δικαιολογητικά για την καταχώρηση

  • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης, που κατέστη αμετάκλητος (με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο).
  • Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών μόνο το διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης.

 

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι ενενήντα ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 4,5€ και για πάνω από ενενήντα ημέρες 13€.

 

Η καταχώρηση γάμου, διαζυγίου, η διόρθωση λανθασμένων στοιχείων και η έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων γίνεται αυθημερόν.

 

Καταχωρούνται οι ληξιαρχικές πράξεις γάμων, οι ακυρώσεις γάμων, τα διαζύγια, οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και οι όποιες διορθώσεις αυτών.


Δικαιολογητικά για την επανάκτηση πατρικού επωνύμου

  • Αίτηση
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον του ληξιάρχου, η οποία είναι αμετάκλητη.
Φόρμα

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο