Μενού
Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων

Αρμόδια Υπηρεσία: Γραφείο Μητρώων Δημοτολογίου

Τηλέφωνο: 2461350330

 

Δικαιολογητικά

 

  • Αίτηση
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Πιστοποιητικό Μητρώων Αρρένων από εκεί που είναι εγγεγραμμένος σε β' εγγραφή
  • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου
  • Υπεύθυνη Δήλωση
Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.