Μενού
Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Εγγραφή

Αρμόδια Υπηρεσία: Γραφείο Μητρώων Δημοτολογίου

Τηλέφωνο: 2461350330

 

Δικαιολογητικά

 

Όταν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς έχουν δημοτολόγιο στο Δήμο Αθηναίων

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη τη δημοτικότητα των γονέων
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων με προσδιορισμό επωνύμου τέκνων
 • Δυο φωτογραφίες εφ' όσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών και να είναι παρών
 • Αίτηση στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας για την εγγραφή στα μητρώα, αν είναι ενήλικας κάνει αίτηση ο ίδιος
 • Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα και αρνητική βεβαίωση περί μη εγγραφής μητρώου για το γιο, από το δήμο που είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας

 

Με επιγενόμενο γάμο

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό της μητέρας
 • Δυο φωτογραφίες εφ' όσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών
 • Αίτηση

 

Εγγραφή παιδιού εκτός γάμου

 • Αίτηση της μητέρας
 • Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
 • Δύο φωτογραφίες εφ' όσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών

 

Εγγραφή παιδιού αναγνωρισμένου

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση
 • Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας
 • Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα

 

Αδήλωτος με αποποίηση

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας
 • Απόφαση αποποίησης της πατρότητας
 • Πράξη αναγνώρισης και ληξιαρχική πράξη γάμου, αν υπάρχουν
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένες τις αλλαγές
 • Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα και αρνητική βεβαίωση για τον ίδιο

 

Εγγραφή υιοθετημένου

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία και ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα στοιχεία των φυσικών γονιών
 • Απόφαση πράξης υιοθεσίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου θετών γονιών
 • Πιστοποιητικό γέννησης της φυσικής μητέρας ή αν είναι παιδί γεννημένο από γάμο, πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα. (Και στις δυο περιπτώσεις αρνητική βεβαίωση για τον υιοθετημένο)

 

Εγγραφή αδήλωτου γεννημένου στο εξωτερικό και κάτοικου εξωτερικού

 • Δικαιολογητικά της πρώτης περίπτωσης, καθορισμός ηλικίας μέσω πρεσβείας ή προξενείου με διεύθυνση κατοικίας στο εξωτερικό, αν η γέννηση έχει δηλωθεί στο προξενείο εντός 90 ημερών καθορισμός δεν χρειάζεται.
 • Εάν είναι σε στρατεύσιμη ηλικία πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου, από 18-50 ετών
 • Εξουσιοδότηση σε αυτόν που θα τα προσκομίσει, χωρίς φωτογραφίες (όταν υπάρχει εξουσιοδότηση). Η ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου των γονέων θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στο ειδικό ληξιαρχείο Κοζάνης
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από προξενικά μητρώα Αλεξανδρείας-Καΐρου- Κωνσταντινουπόλεως ή κρατών που ήταν κάτω από την Οθωμανική αυτοκρατορία ή Συρία, δεν χρειάζεται να έχει πιστοποιητικό του πατέρα του από Μητρώα αρρένων στην Ελλάδα. Η εγγραφή στα παραπάνω προξενικά μητρώα πρέπει να έχει γίνει μέχρι το 1947 και να είναι γραμμένος και ο πατέρας του
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει υπηρετήσει στη Μέση Ανατολή, δε χρειάζεται πιστοποιητικό του πατέρα από Ελληνικά Μητρώα, φέρνει φωτοτυπία του απολυτηρίου στρατού

 

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Παιδί που γεννήθηκε από Έλληνες γονείς με γάμο μη νόμιμο, πολιτικό πριν Ν.1250/16/6/1982, έστω κι αν υπάρχει πράξη νόμιμου γάμου εκ των υστέρων, γράφεται από Ελληνίδα μητέρα, απαιτείται πιστοποιητικό της μητέρας.

 

Έλληνας πατέρας και αλλοδαπή μητέρα

 • Αν ο γάμος είναι πολιτικός, πριν Ν.1250/16-6-1982, αλλά η γέννηση του παιδιού μετά τις 16-6-80 γράφεται κανονικά
 • Αν ο γάμος είναι πολιτικός, πριν Ν.1250/16-6-1982, το αγόρι γράφεται στα μητρώα μας μόνο αν έχει αναγνώριση ή θρησκευτικό γάμο πριν Ν.1250/16-6-1982

 

Από Ελληνίδα μητέρα, η γέννηση πρέπει να είναι μετά τις 7-5-1984

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό της μητέρας
 • Υπεύθυνη δήλωση για την κατοικία, αν έχει γεννηθεί στο εξωτερικό και καθορισμό ηλικίας ή τη γέννηση του εξωτερικού

 

Στα μητρώα είναι δυνατή η εγγραφή άρρενα και από πολιτογράφηση εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος της ηλικίας του. Ζητείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών και πιστοποιητικό της μητέρας με τρόπο κτήσης ιθαγένειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει η πολιτογράφηση μετά από τις 7-5-1984 και το παιδί ας έχει γεννηθεί πριν, αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος του.

 

Όταν ο πατέρας έχει αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια βάσει των άρθρων 6,7 & 35 και ο γιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, τότε ο γιος απευθύνεται στα δημοτολόγια για δική του πολιτογράφηση.


Στο Υπουργείο Εσωτερικών απευθύνονται όσοι έχουν πατέρα Έλληνα, αλλά δεν είναι αυτός γραμμένος σε κανένα μητρώο της Ελλάδος.


Οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των γεννηθέντων στο εξωτερικό, μεταφράζονται και καταχωρούνται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, εφόσον ο πατέρας είχε την ελληνική ιθαγένεια πριν τη γέννηση του παιδιού του.

 

Αλλοδαπός που υιοθετήθηκε από Έλληνες γράφεται στα Μητρώα Αρρένων μόνο αν είναι ανήλικος κατά το χρόνο της υιοθεσίας.

 

Όλα τα δικαιολογητικά σε συνδυασμό με την πρώτη παράγραφο και κατά περίπτωση.


Ενδέχεται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης να ζητηθούν κι άλλα δικαιολογητικά.

Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.