Μενού
Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Αρμόδια Υπηρεσία: Γραφείο Μητρώων Δημοτολογίου

Τηλέφωνo: 2461350330

 

 

Δικαιολογητικά

 

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Δύο (2) φωτογραφίες
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι είναι άγαμος
Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.