Μενού
Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου)

Αρμόδια Υπηρεσία: Γραφείο Μητρώων Δημοτολογίου

Τηλέφωνo: 2461350330


Δικαιολογητικά
 
  • Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων με αριθμό μητρώου, τόπο γεννήσεως και με τρόπο εγγραφής.
  • Πιστοποιητικό από τα δημοτολόγια του Δήμου ή της κοινότητας που είναι γραμμένος με αύξοντα αριθμό Δημοτολογίου και αύξοντα αριθμό εγγραφής.
  • Υπεύθυνη δήλωση ανά περίπτωση

 

Εάν είναι αρχική εγγραφή του, αριθμό και τον τόμο της ληξιαρχικήςπράξης με την οποία γράφτηκε στα μητρώα.

 

Εάν είναι γραμμένος πρόσθετα, τον αριθμό της απόφασης της Νομαρχίας με την οποία γράφτηκε.

Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.