Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Άδεια για αλλοδαπούς
Γραφείο Ληξιαρχείου, Μητρώων & Δημοτολογίου 

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1

Τηλέφωνo: 2461350330

 

Δικαίωμα για έκδοση άδεια πολιτικού γάμου, έχουν όλοι οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έστω και προσωρινά.

 

Δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, Αρίωνος 10 Ψυρρή).
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μεταφρασμένη στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών).
  • Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα (ένα αντίτυπο της εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο, ολόκληρη την εφημερίδα). Τα ονόματα των αλλοδαπών στην εφημερίδα πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου
  • Άδεια παραμονής
  • Παράβολο 15€ από την Εφορία

 

Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια αρχή θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση).

 

Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης (1961) τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης (Apostile - N. 1497/84).

 

Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφά τους θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Ψυρρή).

Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.