Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Άδεια για Έλληνες

Γραφείο Ληξιαρχείου, Μητρώων & Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1

Τηλέφωνo: 2461350330

 

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα (ένα αντίτυπο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο, ολόκληρη την εφημερίδα)
  • Βεβαίωση μόνιμής κατοικίας.
  • Παράβολο 15€ από την Εφορία

 

Για τους ανήλικους απαιτείται δικαστική απόφαση.


Για τους διαζευγμένους απαιτείται ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου που να αναφέρεται η λύση του (από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος).

 

Για τους χήρους απαιτείται ληξιαρχή πράξη θανάτου.

 

Για κατάθεση δικαιολογητικών απο τρίτους απαιτείται εξουσιοδότηση.


Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.