Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Άδεια για Έλληνες του εξωτερικού, δημότες Κοζάνης

Γραφείο Ληξιαρχείου, Μητρώων & Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1

Τηλέφωνo: 2461350330

 

 
Αφορά όλους τους Έλληνες που κατοικούν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό και είναι δημότες του Δήμου Κοζάνης.

 

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη Δήλωση (στην οποία θα αναφέρεται ο βαθμός γάμου και η μη ύπαρξη κωλύματος για την τέλεση του)
  • Εξουσιοδότηση (σε συγγενικό, φιλικό πρόσωπο ή δικηγόρο όπως καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραλάβει την άδεια γάμου)

 

Τα παραπάνω τρία έγγραφα συμπληρωμένα  και θεωρημένα με το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο.

 

  • Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως
  • Για τους διαζευγμένους, Ληξιαρχική Πράξη του προηγούμενου γάμου στην οποία να αναφέρετε η λύση του
  • Για τους χήρους, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  • Για τους ανήλικους απαιτείται δικαστική απόφαση
  • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια τοπική Εφημερίδα και των δύο ενδιαφερομένων ονόματα στα Ελληνικά
  • Παράβολο 15€ από την Εφορία

 

Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κων/πολη, αντί για Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, ισχύει το Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του Πατριαρχείου.

Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.